AdBlue (močovina) je nedílnou součástí moderních aut se vznětovými motory

AdBlue neboli močovina AUS 32 je kapalné aditivum, které využívá technologie s názvem selektivní katalycká redukce. Zkratka AUS znamená Aqueous Urea Solution a 32 označuje procentuální podíl močoviny v roztoku. Tato technologie snižuje emise výfukových plynů automobilů se vznětovými motory na úroveň Euro IV a vyšší.

AdBlue je roztok syntetické močoviny. Skládá se z 32.5 % močoviny a z 67.5 % vody. Požadavky na tento roztok jsou specifikovány v normách DIN 70070 a ISO 22241. Teplota tuhnutí (zmrznutí) je pouhých -11 °C. U vozidel používaných v chladnějších podmínkách tak bývá často instalován systém ohřevu nádrže s touto kapalinou. Buď elektricky a nebo za pomocí chladící kapaliny motoru.

Roztok je vstřikovaný před katalyzátor. Tam se musí ideálně promísit s výfukovými plyny. Působením vysokých teplot se rozkládá na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Spalováním nafty vzniká oxid dusíku (NOx). S tím reaguje právě amoniak (NH3). Díky této chemické reakci namísto většiny nežádoucího NOx výfuk vypustí neškodnou vodní páru a dusík.

Celkem je potřeba zhruba 0.8 až 1.2 litru AdBlue na 1000 kilometrů. Čím přísnější je emisní norma Euro, tím více je potřeba močoviny. Spotřeba taky závisí na venkovní teplotě a stylu jízdy. Čím vyšší bude produkce oxidu dusíku (NOx), tím více AdBlue bude využito. Roztok je vstřikovaný až po kompletním zahřátí celého systému.

AdBlue (močovina)