V tomto článku si zjednodušeně vysvětlíme, jak fungují turba v autech. Taky se podíváme, jaké druhy přeplňování turbodmychadly existují.

Princip fungování turbodmychadla je založen na využití energie výfukových plynů. Tyto plyny obsahují kinetickou energii, která by jinak nebyla využita. Turbodmychadlo je složeno ze dvou hlavních částí – turbína a dmychadlo. Ty jsou spojeny hřídelem. Výfukové plyny putující z válců roztáčí turbínu, která přes hřídel roztáčí dmychadlo. Vzduch ze sání putuje do dmychadla, kde je stlačován, ale i zahříván, což je nežádoucí účinek. V intercooleru je tento vzduch ochlazován, tím se zvyšuje jeho hustota a zabraňuje samovznícení. V motoru je vzduch promíchán s palivem a zapálen, čímž pohání písty. Díky turbodmychadlu se do motoru dostane více vzduchu, tudíž je možné vstříknout větší množství paliva.

Cesta vzduchu u přeplňovaného motoru:

 • Sání: Vzduch je nasáván sáním. To je zpravidla umístěno v oblasti masky, u aut s motorem uprostřed a vzadu bývají často využity nádechy na bocích karoserie.
 • Dmychadlo (kompresor): Vzduch je přiveden do dmychadla v turbodmychadlu.
 • Mezichladič (intercooler): Stlačený a ohřátý vzduch putuje do intercooleru, který ho ochlazuje, čímž zvyšuje jeho hustotu a zabraňuje samovznícení.
 • Sací ventily: Vzduch je veden přes sací ventily do válců motoru, kde se mísí s palivem (u přímého vstřikování ve válcích, u nepřímého před sacími ventily).
 • Válce: Ve válcích se směs vzduchu a paliva spaluje, čímž jsou poháněny písty.
 • Výfukové ventily: Výfukové plyny jsou odváděny přes výfukové ventily.
 • Turbína: Výfukové plyny jsou vedeny do turbíny turbodmychadla, která pohání dmychadlo.
 • Výfuk: Plyny jsou odváděny do výfuku, který je vypouští ven.

Jaké jsou druhy a typy přeplňování turbodmychadly? A jaký je rozdíl mezi Twin-Turbo a Bi-Turbo?

 • Single Turbo: Jedno turbodmychadlo, které je připojeno ke svodům, výfuku, sání a přes intercooler k motoru.
 • Twin-Scroll Turbo: Turbína má dva oddělené vstupy pro výfukové plyny z různých válců, což pomáhá minimalizovat prodlevu (turbo lag).
 • Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT): Umožňuje upravit úhel lopatek v závislosti na otáčkách motoru, čímž se zvyšuje efektivita turbodmychadla a zmenšuje jeho prodleva při nízkých otáčkách motoru.
 • Twin-Turbo: Dvě stejně velká turbodmychadla zapojená nezávisle na sobě, každé má vlastní sání a výfukový svod. Tento systém má rychlejší odezvu v porovnání s jedním velkým turbodmychadlem.*
 • Bi-Turbo: Dvě turbodmychadla zapojená za sebou. Jedno je větší a druhé menší. Menší pracuje hlavně v nižších, větší ve vyšších otáčkách. Tento systém má výhodu rychlé odezvy v jakýchkoliv otáčkách motoru.*

*Původně se dvojité přeplňování nazývalo vždy Bi-Turbo. Později přišel modernější název Twin-Turbo. Výrobci si přeplňování pojmenovávají podle sebe a tato pravidla tak často neplatí. Například 4.0 V8 BiTurbo od AMG je podle informací výše přeplňovaný systémem Twin-Turbo. Pravidla toho, jaký je rozdíl mezi Twin-Turbo a Bi-Turbo, se v jednotlivých zdrojích liší.

Na první fotografii můžete vidět motor F154 CB 3.9 V8 TwinTurbo z Ferrari 488 GTB. Motor má po stranách dobře viditelná turbodmychadla. Středovou částí do nich putuje vzduch ze sáních, bočními výstupy je dále veden do intercoolerů, které jsou po stranách, ale na fotografiích nejsou vyobrazeny. Horními vstupy nad motorem putuje ochlazený vzduch z intercoolerů do motoru. Zespodu jsou vidět svody vedoucí výfukové plyny do turbodmychadel. Na druhé fotografii je motor F154 CD 3.9 V8 TwinTurbo z Ferrari 488 Pista. Stejný princip jako u předešlého motoru, ale na této fotografii ho můžete vidět z druhé strany, z pohledu, jako byste stáli za autem. Na turbodmychadlech tak lze sledovat středovou část, kterou odchází výfukové plyny směrem do výfuků, ty zde nejsou vyobrazeny.

Zdroj fotografií: Ferrari