Přepis vozidla nedělá asi nikdo z nás, kromě velkých prodejců vozidel, každý den. Se změnou zákonů se mění také podmínky pro změnu vlastníka, a proto si pojďme připomenout pár základních věcí, které je potřeba před samotným přepisem auta zařídit.

Kde mohu přepis vyřídit?

Přepis vozidla můžete provést na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností v ČR. (na 206 registračních místech) Není tedy nutné jako v minulosti vyřizovat přepis
v místě trvalého pobytu či sídla, ale můžete jít tam, kde je to pro vás nejblíže, nebo vám nejlíp vyhovují úřední hodiny konkrétního úřadu.

Jaká je lhůta na vyřízení?
Do 10 dnů od převodu nebo přechodu vlastnického práva. Žádost je vyřízena zpravidla
na počkání, v komplikovaném případě je obvyklá lhůta do 30 dnů.

Kdo může v této věci jednat?
Přepis vozidla se řeší společně podanou žádostí dosavadního a nového vlastníka. Žádné odhlášení a následné přihlášení, jak tomu bylo v minulosti, již není možné. Pro tento úkon se ale můžete nechat zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem. V případě přepisu po dědickém řízení, se dokládá pravomocné usnesení, které stanovuje, kdo je novým nabyvatelem. Pokud budete chtít zapsat vozidlo na nezletilou osobu, budete potřebovat souhlas soudu.

Co je potřeba mít s sebou?
1) Doklady od vozidla, tedy technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla („malý TP“)
2) Protokol o evidenční kontrole – nesmí být starší než 30 dnů (tato kontrola zahrnuje porovnání vozidla s jeho doklady a provádí ji STK v ČR)
3) Platný doklad o pojištění – předložit zelenou kartu (ne smlouvu ani doklad o zaplacení)
4) Doklad totožnosti
5) Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Jaké jsou poplatky?
U přepisu vozidla zaplatíte správní poplatek:
– motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (osobní, nákladní,
autobus, traktor, pracovní stoj…) 800,- Kč
– přípojné vozidlo do 750 kg včetně 500,- Kč
– přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč
– motocykl do 50 cm3 300,- Kč
– motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu 500,- Kč
s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
motorové tříkolky, popřípadě motorové
čtyřkolky

„Ekologická daň“
U vozidla kategorie M1 a N1 je povinnost zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. (tzv. „ekodaň“ nebo „ekopoplatek“) Ten se platí
při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v ČR. Pokud je již vozidlo v ČR registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech ve výši:
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b)

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

Osvobozeni od obou poplatků jsou žadatelé, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
nebo ZTP/P, a dále na základě nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.