Náhrady škod z povinného ručení významně rostou

Pojišťovny vyplácejí z povinného ručení stále vyšší odškodné. Není to ovšem tím, že by nehodovost v České republice tolik stoupala. Stagnuje. Stoupají ale částky odškodného, které zraněným a pozůstalým přizná soud. Stále častěji se stáváme svědky nedostatečného pojištění a následného extrémního zadlužení viníků dopravních nehod. Jaký limit na povinném ručení máte vy?

Povinných je jen 35 milionů Kč

Ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je každý majitel vozu povinen sjednat a pravidelně platit právě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve zkratce označované jako „povinné ručení“.

Legislativa v současnosti vyžaduje minimální limit pojistného krytí sjednaný na 35 mil. Kč/35 mil. Kč. Co to znamená? Že v případě vámi zaviněné autonehody bude pojišťovna hradit škody až do 35 mil Kč způsobené na majetku. A škody až do 35 mil. Kč způsobené na zdraví, životě a za snížení společenského uplatnění. Limity se neprolínají a nesčítají, vyplácejí se odděleně.

Proč může být 35 milionů zatraceně málo?

Zatímco u majetku je limit 35 milionů korun vcelku dostačující, u škod na zdraví a životech někdy ne. Jak je to možné? Občanský zákoník umožňuje soudům vyčíslit vzniklou škodu kumulativně, za celé roky dopředu (jde-li o úraz s trvalými následky, o úmrtí, invaliditu atp., u čím mladšího člověka, tím výše se odškodné vyšplhá).

Nejednou už se stalo, že z viníka dopravní nehody se stal doživotní dlužník. Pojišťovna totiž hradí jen do výše sjednaného limitu. Všechno, co soud stanoví nad tuto částku, jde za viníkem nehody. A jakožto (většinou) fyzická osoba odpovídá celým svým osobním majetkem.

Odborníci doporučují alespoň 50 milionů Kč

Proto odborníci radí, abychom si povinné ručení sjednali minimálně na 50 milionů Kč. Alespoň co se týká částky za lomítkem. Ta je určena pro odškodnění v oblasti zdraví a života. A pokud jezdíte častěji a na delší vzdálenosti, neváhejte nad limitem okolo 100 milionů Kč.

Je vaše povinné ručení teď příliš nízké? Můžete požádat pojišťovnu o jeho navýšení. Nebo, pokud brzy končí, ho vypovědět a uzavřít nové, vyšší, a s pomocí online srovnávače i levnější. Jak na porovnání nabídek autopojištění od českých pojišťoven a jak na výpověď povinného ručení, se dozvíte na portále PovinnéRučení.biz

V některých zemích už upustili od stropu za škody na zdraví a životě

Situace s povinným ručením se vyvíjí v různých zemích různě. Mezi evropskými státy najdeme i takové, kde pojišťovny limitují jen škody na majetku. Ale povinné ručení v oblasti škod na životech a zdraví poskytují jako bezlimitní. podobně, jako jsme zvyklí u vybraného cestovního pojištění.

Proč se nezdvihne povinné minimum?

Důvodem jsou především odstavená auta. I ona totiž musejí mít povinné ručení – alespoň do doby, než jejich majitel uloží značky do depozitu, či než je definitivně vrátí do registru vozidel. Odstavené auto, které značky má, musí být pojištěno. I v případech, kdy se s ním celý rok nevyjede na silnici.

Jaký smysl má držet si odstavené auto? Na první pohled žádný. Ale když se trochu zamyslíme, několik situací nás jistě napadne: dlouhodobá rekonvalescence ze zranění, léčení dlouhodobější choroby, prodej auta, auto je součástí právě projednávaného dědictví, výhodně získané auto a odložené pro (zatím nedospělé) dítě, a tak dále…

Právě této skupiny lidí by se navýšení povinného minimálního limitu dotklo nejvíce. Zákonodárce spoléhá na informovanost pojišťoven i klientů a jejich schopnost zralé úvahy při rozhodování o limitech sjednávaného povinného ručení. Zkrátka: je v našem zájmu, abychom se pídili po informacích. Demokratická a občanská společnost stojí na odpovědnosti za sebe sama.

Trocha statistiky na závěr

Pro dokreslení situace nahlédněme do statistik nehodovosti za poslední dva roky, a to v obdobích od ledna do června. Statistiky obsahují vedle počtu nehod, zraněných a usmrcených, též vyčíslené škody:

●        leden až červen 2022 – 41 636 dopravních nehod, 208 usmrcených, 634 těžce zraněných, 8 609 lehce zraněných, 2,858 miliardy Kč. na celkových škodách.

●        leden až červen 2023 – 39 372 dopravních nehod, 206 usmrcených, 617 těžce zraněných, 8 462 lehce zraněných, 3,126 miliardy Kč. na celkových škodách.

Placený článek.