Provozovatel webových stránek
Provozovatelem internetových stránek www.wikicars.cz a (dále jen „Webové stránky“)  je CarAdvisors s.r.o. (dále jen Provozovatel).

Autorská práva a ochranné známky
Obsah Webových stránek, jakož i jejich celkový vzhled, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění. Webové stránky obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k Webovým stránkám. Jakékoliv užití Webových stránek, nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele jakožto autora resp. vlastníka ochranné známky je zakázáno.

Odpovědnost za škody
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek. Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. Z užití stránek třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné závazky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu těchto internetových stránek.

Ochrana osobních údajů
Na stránkách nabídky Služeb je k dispozici kontaktní formulář, jehož vyplněním dáváte najevo zájem o naše služby. V tomto formuláře požadujeme tyto osobní údaje:

  • Jméno (povinné)
  • Příjmení (povinné)
  • Telefon (nepovinné)
  • E-mail (povinné)

Jméno a Příjmení potřebujeme pro účely roztřídění a oslovení zájemců o služby. Telefon je nepovinný a použijeme jej pouze pro účely kontaktování v rámci upřesnění vámi poptávaných služeb a jejich realizace. E-mail potřebujeme pro účely kontaktování v rámci upřesnění vámi poptávaných služeb a jejich realizace, používáme jej v případě, kdy nevyplníte telefon.

Údaje nijak neuchováváme, po 12 měsících je mažeme z e-mailové schránky.